HOTLINE: 0945911866

Clemon Đồng Huy Hoàng Chính Hãng được làm hoàn toàn bằng đồng thau. Clemon Huy Hoàng có nhiều chủng loại hoa văn khác nhau. Là sản phẩm phân khúc cao cấp. Clemon đồng Huy Hoàng có Clemon Cửa sổ với thanh tiêu chuẩn 1,5m và Clemon cửa đi với thanh tiêu chuẩn là 2,5m.